1 Rekisterin nimi

Misevan asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Miseva Oy, y-tunnus: 0943947-4

Painotie 2, 14200 Turenki

3 Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Miko Vatanen

miko.vatanen@miseva.fi

050 338 6353

Emilia Vatanen

emilia.vatanen@miseva.fi

050 577 4333

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Miseva Oy myy, ostaa ja vaihtaa ajoneuvoja keskittyen pääosin käytettyihin matkailuautoihin.

Henkilötietojen keräyksen perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käyttää Misevan ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin sekä Misevan liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Miseva oy:lle.

5 Tietojen luovutus

Henkilötietoja voivat käsitellä henkilöt (myös ulkoiset), joille se on annettu tehtäväksi ja jotka on nimetty pyydetyn palvelun hallintaan tietojen käsittelyn vastuuhenkilön/henkilöiden toimesta.

6 Kerättävät tiedot

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja äidinkieli
 • Laskutukseen liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen huoltotiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Keräämme ajoneuvoista seuraavat tiedot:

 • Ajoneuvon merkki ja malli
 • Rekisterinumero ja alustanumero
 • Huoltotiedot
 • Tarvittavat käyttötiedot

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään verkkopalveluiden käytön, muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää myös Trafin kautta.

8 Tietojen säilytysaika ja -tapa

Tiedot käsitellään automatisoituja järjestelmiä (esim. elektronisten järjestelmien ja tukijärjestelmien avulla) käyttäen ja/tai manuaalisesti (esim. paperilla olevia tietoja käyttäen) ainoastaan vaaditun ajan tietojen keräyksen tarkoituksen mukaan ja joka tapauksessa noudattaen voimassa olevia asianmukaisia määräyksiä.

9 Ulkoiset palvelut

Google Analytics

10 Henkilötietojen siirtäminen Euroopan Unionin tau Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11 Tietoturva

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana.  Tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.  Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

12 Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, jotka on tallennettu henkilörekisteriin. Hänellä on myös oikeus vaatia tietojen oikaisua, korjausta ja poistamista. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriselosteen kohdassa 2 olevaan osoitteeseen.

 

Päivitetty 25.5.2018