Myyjämme tutkivat ja koeajavat automme huolellisesti ennen myyntiin saattamista ja käytämme ne tarvittaessa määräaikaiskatsastuksessa. Myöskin caravanpuolen laitteistojen toimivuus testataan ja tarvittaessa laitetaan kuntoon alan ammattilaisten toimesta. Ymmärrämme kuitenkin, että yllätyksiä käytettyjen ajoneuvojen kanssa saattaa silti ilmetä, joten tarvittaessa toimithan seuraavasti:

  • Täytä oheinen reklamaatiolomake mahdollisimman huolellisesti ENNEN korjaustöiden aloittamista. Huomioithan, että väärinkäsitysten ehkäisemiseksi käsittelemme ainoastaan kirjallisesti lähetetyt reklamaatiot
  • Odota yhteydenottoamme – vastaamme kaikkiin reklamaatioihin mahdollisimman pikaisesti

Reklamaatiolomake

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Osoite*

KK slash PP slash VVVV
KK slash PP slash VVVV
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

VIRHEVASTUU

Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt.

Käytettynä ostetussa autossa voi ilmetä jo pian kaupanteon jälkeen korjaamista vaativia vikoja. Käytettynäkään ostettu auto ei silti saa olla huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, sillä ajetut kilometrit, auton kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen yleensä aihetta edellyttää.

Käytetyn auton ei voi olettaa olevan kunnoltaan tai toiminnaltaan uudenveroinen. Mitä vanhemmasta, enemmän ajetusta ja edullisemmasta autosta on kysymys, sitä enemmän ostajan voidaan olettaa varautuvan vikoihin tai iän tuomiin puutteisiin auton kunnossa ja toiminnassa. Käytetyn auton ostajan tulee huomioida normaalien korjauskustannusten mahdollisuus auton kauppahinnassa.

Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut autossa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi myöhemminkin. Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kahdentoista kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kuluttaja ei voi vedota virheeseen, mikä hänellä on ollut tiedossa tai minkä hän on voinut autoa tarkastaessaan todeta.

Kahdentoista kuukauden sääntöä ei voi kuitenkaan verrata uuden auton takuuseen. 12kk takuuta käytetyssä autossa siis ei ole, vaan tässä sovelletaan kuluttajasuojan virhevastuuta. Kun käytettyä autoa korjataan paremmalla tai kokonaan uudella varaosalla niin auton taso paranee ja tällöin kuluja jaetaan. Myyjäliiike on velvollinen korjaamaan arvioidun virheen verran eli osuuden, minkä verran liian aikaisin komponentti on rikkoutunut, sekä kuluttaja maksamaan oman osuuden korjauksesta saamastaan hyödystä eli tällöin korjauksessa auto tulee sen komponentin osalta parempaan kuntoon ja käyttöikä kasvaa.

Virhevastuuta arvioidessa kuluttajan pitää osoittaa, että kyseessä on virhe ja tällöin arvioidaan myyjäliikkeen osallistumisvastuu korjaukseen. Virhe todetaan esimerkiksi osoittamalla auton rikkoutuneen ennenaikaisesti oletettuun käyttöikäänsä verrattuna, virhe voi olla myös kauppaan tai muuhun tiedoksiantoon liittyvä virhe. Jotain auton osia tarvitsee vaihtaa 50tkm välein, toisia on uusittava 150tkm välein, kun taas jotkin osat voidaan katsoa kestävän jopa 250tkm. Millään osalla ei ole ikuista kestoikää, siksi myös autoliikkeen vastuu päättyy kyseeessä olevan osan kestoiän täyttyessä. Kestävimpänä osana autossa yleensä pidetään moottoria ja sen voidaan arvioida kestävän koko auton oletetun eliniän eli 250-300tkm. Itse auton korille ja koritekniikalle katsotaan yleisesti 10-15 vuoden kestoikä.

Auton tai sen osien käyttöikää ei voida täsmällisesti määritellä ennalta. Arviointi virheellisyydestä tai virheettömyydestä on tehtävä tapauskohtaisesti. Virheenä ei pidetä auton tai sen osan normaalista iän tuomasta kulumisesta ja sen aiheuttamasta korjaustarpeesta tai auton käyttövirheestä aiheutunutta vikaa. Autot ovat erilaisia ja tehty erilaiseen käyttötarkoitukseen, joten samankin komponentin kestoikä vaihtelee automerkkien ja mallien välillä.

Esimerkki Kuluttajaviraston sivuilta:

50 000 kilometriä ajetun auton vaihteisto rikkoutuu ilman, että olisi kyse käyttövirheestä tai muusta vastaavasta ostajan puolella olevasta syystä. Vaihteisto on ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on tämän verran ajetun auton osalta ollut aihetta edellyttää. Jos sama vika ilmenee 200 000 kilometriä ajetussa autossa, korjaustarpeen voidaan katsoa johtuvan luonnollisesta kulumisesta. Korjauskustannukset jäävät tässä tapauksessa siis ostajan vastuulle.

Taulukossa on hahmotelmaa vastuuosuuksista, prosentit ovat asiakkaalle tuleva osuus. Taulukossa on käytetty pohjana kuluttajaviraston esimerkkitapauksia ja tiedossa olevia kuluttajariitatapauksia.